foto
aktual
content_img


Zemní práce a terénní úpravy

Provádíme celou řadu zemních prací v jakémkoli rozsahu.
Především se jedná o hrubé terénní práce, velkoobjemové
přesuny zeminy, skrývkové práce a jiné.

 

  • Terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
  • výkopy základů a základových pásů
  • hloubení rýh pro inženýrské sítě
  • nakládání a přemísťování zeminy i dalších materiálů
  • výkopy pro bazény a stavby
  • rovnání a svahování terénů
  • odklízení demoliční suti
  • výkopové a zahrnovací práce
  • jiné zemní práce či terénní úpravy


Pro realizaci projektů jako jsou zemní práce je přizpůsobena
velká část našeho strojového parku.

Uvedené práce provádíme stroji CATERPILLAR®.

Štěrky, písky

Vykupujeme a recyklujeme stavební odpad. Máme v nabídce štěrky, písky, drtě, recykláty s možností dovozu až k Vám, bližší informace na tel. č. 731 869 692 váha Olbramkostel a 731 519 2…