foto
aktual
content_img


Mobilní třídění materiálu

RESTA TK6

Jednotka RESTA TK6

Slouží ke třídění stavebních odpadů a přírodních materiálů na 4 frakce. Materiál ke třídění se kolovým nakladačem zaváží do násypky s tyčovým roštem. Materiál, propadlý tyčovým roštem, je dávkován pásovým podavačem na vlastní třídič. Vytříděné frakce prochází přes skluzy na 3pásové dopravníky a dále na zemní skládku.

Zpracovává

•    stavební odpady
•    přírodní kamenivo
•    písky, štěrky
•    výkopové zeminy
vstup:    max. 700 mm
výstup:    4 frakce – dle okatosti použitých sít
výkon:    40 - 80 t/h – dle okatosti použitých sít a typu materiálu
hmotnost:    6,2 t

 

 

Recyklát

Tříděný recyklát je materiál pro stavebnictví vysoké jakosti.

Je vyráběný zpracováním kvalitního materiálu z demolic budov a silnic. A je vhodný i pro nosné vrstvy při stavbě silnic. Využívá se pro štěrkové nosné vrstvy, které splňují díky svému definovanému složení a kontrolovaným výchozím surovinám požadavky, kladené na výstavbu silnic. Díky svým vysokým kompresním hodnotám a nízké specifické hmotnosti představuje průmyslově vyráběný produkt nadprůměrné kvality. Sypané štěrkové vrstvy z recyklátu jsou mimořádně výhodné z hlediska ekonomiky stavby. Recykláty lze bez problémů zpracovat gradery jako nosnou vrstvu. Při dodržení technologických postupů lze z recyklátu vyrábět základní stavební prvky vhodné pro stavby s menší náročností na pevnost v tlaku.

Drcením a následně tříděním stavebního odpadu vzniká recyklát.

Recyklát je rozdělený podle hrubosti na různé frakce: 0 - 8 mm; 8 - 16 mm; 16 - 32 mm, 32 - 63 mm, 0-63 mm, 63 - 125 mm, 0-125 mm.

 

Násypka s hrubotřídičem

Masivní ocelová svařovaná konstrukce, objem 2 m3, hydraulicky sklopný tyčový rošt se štěrbinou 96 mm ovládaný dálkově z nakladače.

Pásový podavač

Pásový podavač šířky 800 mm poháněný elektrobubnem Interroll. Rychlost podávání materiálu plynule regulovatelná frekvenčním měničem.

Třídič 900x2200/2

Vibrační, dvousítný, s kruhově eliptickým pohybem třídicích ploch o rozměru 900x2200 mm. Horní síto napínané příčně, spodní napínané podélně s možností využití strunových sít. Pohon příložným vibromotorem 1,5 kW. Třídič je uložen na ocelových vinutých pružinách.

Štěrky, písky

Vykupujeme a recyklujeme stavební odpad. Máme v nabídce štěrky, písky, drtě, recykláty s možností dovozu až k Vám, bližší informace na tel. č. 731 869 692 váha Olbramkostel a 731 519 2…