foto
aktual
content_img


Mobilní drcení materiálu

RESTA CH1

Mobilní drtící jednotka RESTA CH1

Slouží k drcení stavebních sutí a přírodních materiálů. Materiál k drcení se zaváží kolovým nakladačem do násypky. Z násypky je materiál dávkován podavačem do drtiče. Podrcený materiál se vynáší pásovým dopravníkem na zemní skládku.

Mobilní drtící jednotka RESTA CH1 má vlastní pojezd a vlastní váhu pro orientaci denního výkonu. Je vybavena zavlažovacím systémem z důvodu omezení prašnosti. Jednotka je vybavena magnetem, který odděluje kovové materiály.

Samostatný pás pro odvod hlíny.

Zpracovává

  • beton, železobeton
  • cihelné suti
  • přírodní materiály (do pevnosti 200 MPa)
  • starý asfalt (frézing)

vstup:       max. kus 710 x 500 mm
výstup:      0 - 50 mm (dle nastavené štěrbiny drtiče)
výkon:       30 - 60 t/h dle nastavení výstupní štěrbiny a typu materiálu
hmotnost:  19,5 t

Mobilní drtící jednotka Resta CH1

Štěrky, písky

Vykupujeme a recyklujeme stavební odpad. Máme v nabídce štěrky, písky, drtě, recykláty s možností dovozu až k Vám, bližší informace na tel. č. 731 869 692 váha Olbramkostel a 731 519 2…